MPSC PSI Mains Exam Cut Offs

MPSC PSI Mains 2020 Cut Offs सूचना : दुय्यम सेवा मुख्य परीक्षा २०२० न्यायालयीन वादांमुळे रखडलेली आहे. लवकरच मुख्य परीक्षेच्या तारखा अपेक्षित आहेत. परीक्षा एक- आठवडा जवळ असतांना पुढे तारखा …

Read more

Only Prelim Strategy – MPSC Exam

Only Prelim Strategy. ✅ तर, खूप जण स्पर्धा परीक्षांचा अभ्यास करतांना पहिल्यांदा मुख्य नंतर पूर्व अश्या पद्धतीने अभ्यास करतात आणि हेच सहसा सर्व यशस्वी उमेदवारांकडून किंवा इतरांकडून सांगितले जाते.तसेच, फक्त …

Read more

How to Download Combine Exam Hall Ticket

जर Combined Exam चे Hall Ticket Link ने Download करण्यास आले तर, MPSC Link उपलब्ध करून देईल त्या लिंक वर जाऊन Hall Ticket काढता येईल, त्या बाबत खाली दिले आहे. …

Read more

MPSC Exam New Dates for 2020 exams

Note : Mains Exams Dates are not yet Published. so, there are 5 mains exams dates are pending. So, State Services Pre on 14 March 2021, Engineering Prelim on 27 …

Read more

PSI STI ASO Advertisement 2020 | MPSC Combine

MPSC ASO-STI-PSI Advertisement 2021 Welcome to MPSC Material Website. So, Today MPSC has Published the Advertisement/ Notification for PSI-STI-ASO MPSC Recruitment 2020 under Maharashtra Subordinate Services Exam 2020.( महाराष्ट्र दुय्यम …

Read more

[All] MPSC Combine Question Papers With Answers PDF

इतर कोणत्या परीक्षांच्या (Rajyaseva, Forest,Agri, Engineering, Group C ESI-Tax Assistant- Clerk Typist- Technical Assistant)JMFC, AMVI Etc च्या प्रश्नपत्रिका आणि उत्तरतालिका पाहिजे असतील तर खालील लिंक ला भेट द्या ! लिंक …

Read more

MPSC PSI Prelim Exams Cut Offs

या पेज वर PSI पूर्व परीक्षा Cut Offs उपलब्ध असतील . मुख्य परीक्षा आणि अंतिम परीक्षा Cut Off खाली दिलेल्या Page Link वर उपलब्ध असतील Page Link : [All] MPSC PSI …

Read more

MPSC ASO-STI-PSI New Pattern (Maharashtra Subordinate Services)

सूचना : दुय्यम सेवेची २०२० पासून मुख्य परीक्षा एकूण ४०० गुणांची होणार आहे. अभ्यासक्रमात काही बदल नाही. Hello everyone welcome to mpsc material website and today in this post we …

Read more