MPSC Gazetted Civil Services Combine Prelim Adv 2024

MPSC Gazetted Civil Services Combine Prelim Adv 2024 : २७४ जागा .

✅खालील सेवांच्या जागा आलेल्या आहेत.
१) राज्य सेवा – २०५
२) स्थापत्य अभियांत्रिकी- २६
३) वन सेवा – ४३

✅खालील सेवांच्या जागा आल्या नाही.

१) कृषी सेवा ,
२) यांत्रिकी अभियांत्रिकी ,
३) विद्युत अभियांत्रिकी ,
४) अन्न व औषध प्रशासकीय सेवा ,
५) अन्न, नागरी पुरवठा व ग्राहक संरक्षण विभाग

अर्ज करण्यासाठी वेबसाईट :

https://mpsconline.gov.in/candidate
अर्ज करण्यासाठी दिनांक :
०५/०१/२०२४ ते २५/०१/२०२४

Download : MPSC Gazetted Civil Services Combine Prelim Adv 2024

Leave a Comment