[All] MPSC Combine Question Papers With Answers PDF

इतर कोणत्या परीक्षांच्या (Rajyaseva, Forest,Agri, Engineering, Group C ESI-Tax Assistant- Clerk Typist- Technical Assistant)JMFC, AMVI Etc च्या प्रश्नपत्रिका आणि उत्तरतालिका पाहिजे असतील तर खालील लिंक ला भेट द्या !

लिंक 👉: MPSC QUESTIONS PAPERS [ All Exams]

MPSC Group B and C Paper 2023

(Same for ASO-STI-PSI)
Paper: MPSC Group B and C Paper 2023

MPSC MPSC Group B and C Paper 2023 First Key

MPSC MPSC Group B and C Paper 2023 Final Key

MPSC Group B Mains 2023

Note : आधी मुख्य परीक्षा परीक्षा प्रत्येक पदासाठी वेग वेगळी होत असे. त्यातही नंतर बदल करून पेपर १ सर्वांसाठी समान पण, पेपर २ सर्वांसाठी वेग वेगळा. त्यातही बदल करून आता पेपर १ आणि पेपर २ हे समान ठेवले आहेत. तुम्हाला पूर्ण पोस्ट वाचून कल्पना येईल.

MPSC Group B Mains 2023 Paper 1

MPSC Group B Mains 2023 Paper 1 First Key

MPSC Group B Mains 2023 Paper 1 Final Key

MPSC Group B Mains 2023 Paper 2

MPSC Group B Mains 2023 Paper 2 First Key

MPSC Group B Mains 2023 Paper 2 Final Key

MPSC Combine Questions Papers 2022

(Same for ASO-STI-PSI)
Paper: MPSC Subordinate Services Prelim 2022 Question Paper

MPSC Subordinate Services Prelim 2022 Question Paper First Key

MPSC Subordinate Services Prelim 2022 Question Paper Final Key

MPSC Combined Mains 2022

MPSC Combined Mains 2022 Paper 1

(Same for ASO-STI-PSI)

Paper: MPSC Subordinate Services Mains 2022 Combined Paper 1

First Key: MPSC Subordinate Services Mains 2022 Combined Paper 1 First Key

Final Key: MPSC Subordinate Services Mains 2022 Combined Paper 1 Final Key

MPSC Combined Mains 2022 Paper 2

(Different For Each Post)

Assistant Section Officer Mains 2022

Paper: MPSC ASO Mains 2022 Paper 2

First Key: MPSC ASO Mains 2022 Paper 2 First Key

Final Key: MPSC ASO Mains 2022 Paper 2 Final Key

State Tax Inspector Mains 2022

Paper: MPSC STI Mains 2022 Paper 2

First Key: MPSC STI Mains 2022 Paper 2 First Key

Final Key: MPSC STI Mains 2022 Paper 2 Final Key

Police Sub Inspector Mains 2022

Paper: MPSC PSI Mains 2022 Paper 2

First Key: MPSC PSI Mains 2022 Paper 2 First Key

Final Key: MPSC PSI Mains 2022 Paper 2 Final Key 

MPSC Combine Questions Papers 2021

MPSC Subordinate Services Prelim 2021

(Same for ASO-STI-PSI)
Paper: MPSC Subordinate Services Prelim 2021 Question Paper

First Key: MPSC Subordinate Services Prelim 2021 First Key

Final Key: MPSC Subordinate Services Prelim 2021 Final Key

MPSC Combined Mains 2021

MPSC Combined Mains 2021 Paper 1

(Same for ASO-STI-PSI)

Paper: MPSC Subordinate Services Mains 2021 Combined Paper 1

First Key: MPSC Subordinate Services Mains 2021 Combined Paper 1 First Key

Final Key: MPSC Subordinate Services Mains 2021 Combined Paper 1 Final Key

MPSC Combined Mains 2021 Paper 2

(Different For Each Post)

Assistant Section Officer Mains 2021

Paper: MPSC ASO Mains 2021 Paper 2

First Key: MPSC ASO Mains 2021 Paper 2 First Key

Final Key: MPSC ASO Mains 2021 Paper 2 Final Key

State Tax Inspector Mains 2021

Paper: MPSC STI Mains 2021 Paper 2

First Key: MPSC STI Mains 2021 Paper 2 First Key

Final Key: MPSC STI Mains 2021 Paper 2 Final Key

Police Sub Inspector Mains 2021

Paper: MPSC PSI Mains 2021 Paper 2

First Key: MPSC PSI Mains 2021 Paper 2 First Key

Final Key: MPSC PSI Mains 2021 Paper 2 Final Key 

MPSC Combine Questions Papers 2020

MPSC Subordinate Services Prelim 2020

(Same for ASO-STI-PSI)

Paper: MPSC Subordinate Services Prelim 2020 Question Paper

First Key: MPSC Subordinate Services Prelim 2020 First Key

Final Key: MPSC Subordinate Services Prelim 2020 Final Key 

Revised Final Key: MPSC Subordinate Services Prelim 2020 Revised Final Key 

MPSC Combined Mains 2020

MPSC Combined Mains 2020 Paper 1

(Same for ASO-STI-PSI)

Paper: MPSC Subordinate Services Mains 2020 Combined Paper 1

First Key: MPSC Subordinate Services Mains 2020 Combined Paper 1 First Key

Final Key: MPSC Subordinate Services Mains 2020 Combined Paper 1 Final Key

MPSC Combined Mains 2020 Paper 2

(Different For Each Post)

Assistant Section Officer Mains 2020

Paper: MPSC ASO Mains 2020 Paper 2

First Key: MPSC ASO Mains 2020 Paper 2 First Key

Final Key: MPSC ASO Mains 2020 Paper 2 Final Key

State Tax Inspector Mains 2020

Paper: MPSC STI Mains 2020 Paper 2

First Key: MPSC STI Mains 2020 Paper 2 First Key

Final Key: MPSC STI Mains 2020 Paper 2 Final Key

Police Sub Inspector Mains 2020

Paper: MPSC PSI Mains 2020 Paper 2

First Key: MPSC PSI Mains 2020 Paper 2 First Key

Final Key: MPSC PSI Mains 2020 Paper 2 Final Key 

General Information About Combined Exam

(Read it if you are New Candidate) You will Find Papers and Keys below the image.

Welcome to the MPSC Material Website. In This Post, We will share MPSC combine pre-question papers as well as MPSC combined mains question papers with all answers keys. You must know that The Combine Prelim is an exam for Three posts and for prelim the paper will be the same for all and the cut-off will be separate for all three posts(ASO-STI-PSI).

MPSC combine mains exam will be 50-50%  same for all three posts. thus, paper 1 of the mains exam will be the same for all three posts and the exam will be on the same date. but, paper 2 of the combined exam will be different for all three posts, thus the paper 2 syllabus is different for all three posts and the exam will be conducted on different dates. so, if you get selected for all three posts then also you will be eligible to take all exams but paper 1 marks will be the same for all three cut-offs.

mpsc combined exam question paper
MPSC Combined PSI STI ASO Questions Papers

MPSC Combine Questions Papers 2019

इथे प्रश्नपत्रिका आणि उत्तर तालिका Update केलेल्या नसतील तर, त्या त्या पदाच्या पेज वर केल्या असतील. प्रत्येक परीक्षेच्या प्रश्नपत्रिकांसाठी वेगळे पेज आहे त्याच्या लिंक्स या पेज च्या शेवटी दिल्या असतील.

MPSC Subordinate Services Prelim 2019

(Same for ASO-STI-PSI)

Paper: MPSC Subordinate Services Prelim 2019 Question Paper

First Key: MPSC Subordinate Services Prelim 2019 First Key

Final Key: MPSC Subordinate Services Prelim 2019 Final Key 

MPSC Combined Mains 2019

MPSC Combined Mains 2019 Paper 1

(Same for ASO-STI-PSI)

Paper: MPSC Subordinate Services Mains 2019 Combined Paper 1

First Key: MPSC Subordinate Services Mains 2019 Combined Paper 1 First Key

Final Key: MPSC Subordinate Services Mains 2019 Combined Paper 1 Final Key

MPSC Combined Mains 2019 Paper 2

(Different For Each Post)

Assistant Section Officer Mains 2019

Paper: MPSC ASO Mains 2019 Paper 2

First Key: MPSC ASO Mains 2019 Paper 2 First Key

Final Key: MPSC ASO Mains 2019 Paper 2 Final Key

State Tax Inspector Mains 2019

Paper: MPSC STI Mains 2019 Paper 2

First Key: MPSC STI Mains 2019 Paper 2 First Key

Final Key: MPSC STI Mains 2019 Paper 2 Final Key

Police Sub Inspector Mains 2019

Paper: MPSC PSI Mains 2019 Paper 2

First Key: MPSC PSI Mains 2019 Paper 2 First Key

Final Key: MPSC PSI Mains 2019 Paper 2 Final Key 

MPSC Combine Questions Papers 2018

MPSC Combine pre-question paper 2018

MPSC Subordinate Services Prelim 2018 Paper

MPSC Subordinate Services Prelim 2018 Paper First Key

MPSC Subordinate Services Prelim 2018 Paper Final Key

MPSC Combined Mains 2018 Paper 1

(Same for ASO-STI-PSI)

MPSC Subordinate Services Mains 2018 Combined Paper 1

MPSC Subordinate Services Mains 2018 Combined Paper 1 First Key

MPSC Subordinate Services Mains 2018 Combined Paper 1 Final Key 

MPSC Combined Mains 2018 Paper 2

(Different For Each Post)

Assistant Section Officer Mains 2018 Paper 2

MPSC ASO Mains 2018 Paper 2

MPSC ASO Mains 2018 Paper 2 First Key

MPSC ASO Mains 2018 Paper 2 Final Key 

State Tax Inspector Mains 2018 Paper 2

MPSC STI Mains 2018 Paper 2

MPSC STI Mains 2018 Paper 2 First Key

MPSC STI Mains 2018 Paper 2 Final Key

Police Sub Inspector Mains 2018 Paper 2

MPSC PSI Mains 2018 Paper 2

MPSC PSI Mains 2018 Paper 2 First key

MPSC PSI Mains 2018 Paper 2 Final Key

 Note : परीक्षेचा Pattern 2018 पासूनच बदललेला आहे पण याच्या आधी पण Combine Prelim घेतली होती. पण या Pattern नुसार नाही. तर बाकी प्रश्नपत्रिका आणि उत्तरतालिका त्या त्या पदाच्या पेज वर दिलेल्या आहेत आणि त्या पेज च्या लिंक खाली देत आहोत.
आणि हो, Sales Tax Inspector चे नामांतर State Tax Inspector केलेले आहे तर त्यात घोळ नको.

Updated प्रश्नपत्रिका खालील लिंक्स वर उपलब्ध असतील . पदानुसार…

ASO साठी: Assistant Section Officer Papers and Answers Keys

STI साठी: State Tax Inspector Papers and Answers Keys

PSI साठी: Police Sub Inspector Papers and Answers Keys

MPSC Questions Papers & More

MPSC Questions Papers PageMPSC Question Paper (Click)
MPSC Material HomeMPSC Material (Click)
MPSC All Exam InformationMPSC Exams (Click)
MPSC All Exam Cut OffsMPSC Cut Off (Click)
MPSC Exam BooklistMPSC Books (Click)
Any Questions Do Ask on Instagram Click Here
MPSC Material

22 thoughts on “[All] MPSC Combine Question Papers With Answers PDF”

  1. I m at 33 now aani psi age limit 34 aahe tar exam process end hota hota 2-3 yrs nighun jatat aani ajun 2024 chi add pan nahi,tar mi psi la consider hou shaknar ka pls guide

    Reply

Leave a Comment