MPSC Direct Recruitment Exams

जाहिरात क्र. ०६८/२०२२ भाषा संचालक , सामान्य राज्य सेवा, गट – अ (१ जागा) महाराष्ट्र शासनाच्या मराठी भाषा विभागांतर्गत भाषा संचालनालयातील भाषा संचालक , सामान्य राज्य सेवा, गट – अ …

Read more

[2 New posts Added] MPSC Technical Combined .

खालील दोन संवर्गाची पदे आगामी काळात आयोजित केल्या जाणाऱ्या महाराष्ट्र राजपत्रित तांत्रिक सेवा ✅परीक्षेमधून भरण्यात येतील. ✅Food Safety Officer (Group-B) (Gazetted) महाराष्ट्र शासनाच्या वैद्यकीय शिक्षण व औषधी द्रव्ये विभागाच्या अखत्यारीतील …

Read more

MPSC Topper – Nitesh Kadam Book List

सूचना (from Website): जर तुम्ही राज्यसेवा २०२३ ची तयारी करत असाल तर पूर्व परीक्षेच्या दृष्टीने पुस्तके घ्या. मुख्य परीक्षेत बदल अपेक्षित आहे.. विनाकारण खर्च नको. तयारी करायचीच असेल तर पूर्व …

Read more