MPSC Topper Booklist Prasad Chaugule

नाव : प्रसाद चौगुले परीक्षा : राज्यसेवा परीक्षा २०१९ प्रथम क्रमांकाने पास मिळालेले पद : उप-जिल्हाधिकारी मिळाले गुण (९०० पैकी) मुख्य परीक्षा : 28+31, 70, 88,104,106,101= 528/800मुलाखत : 60/100एकूण : …

Read more

Laxman Kasekar MPSC Books list

राज्यसेवा पूर्व परीक्षा सामान्य अध्ययन: पेपर 1 1) इतिहास – भारताचा इतिहास – ग्रोव्हर & बेल्हेकर किंवा स्पेक्ट्रम किंवा कोळंबे 6 वी आणि 11 वी इतिहासचे पुस्तक Lucent GK मधून …

Read more