MPSC Group C Combined Questions Papers and Keys

MPSC Group C Services Prelim 2022 अर्ज जुन २०२२ मध्ये अपेक्षित आहेत. पूर्व परीक्षा ५ नोव्हेंबर ला आयोजित केली जाईल. MPSC Group C Services Prelim 2021 अर्ज प्रक्रिया झालेली आहे. …

Read more

Only Prelim Strategy – MPSC Exam

Only Prelim Strategy. ✅ तर, खूप जण स्पर्धा परीक्षांचा अभ्यास करतांना पहिल्यांदा मुख्य नंतर पूर्व अश्या पद्धतीने अभ्यास करतात आणि हेच सहसा सर्व यशस्वी उमेदवारांकडून किंवा इतरांकडून सांगितले जाते.तसेच, फक्त …

Read more