GCC-TBC Typing Exam Notification 2024

महाराष्ट्र राज्य परीक्षा परिषद,पुणे यांनी सन २०२४ च्या पहिल्या टप्प्यातील शासकीय वाणिज्य प्रमाणपत्र परीक्षा(GCC),शासकीय संगणक टायपिंग प्रमाणपत्र परीक्षा (GCC-TBC) आणि GCC-SSD-CTC च्या परीक्षासाठीच्या अधिसूचना जाहीर केलेल्या आहेत. प्रकाशित अधिसूचनेनुसार अंदाजित …

Read more

MPSC Group C Advertisement 2022

महाराष्ट्र शासनाच्या विविध विभागातील गट क संवर्गातील एकूण 228 पदांच्या भरतीसाठी महाराष्ट्र गट क सेवा संयुक्त पूर्व परीक्षा 2022 ची जाहिरात (जाहिरात क्रमांक 077/2022) आयोगाच्या संकेतस्थळावर प्रसिद्ध करण्यात आली आहे. …

Read more

Important information regarding typing courses

गट- क मुख्य ला एक-दोन उमेदवारांकडून मला Typing ची Certificates Send केलेली. ज्यावर Course चे नाव होते : Certificate in Computerised Typing . तर, हे ग्राह्य धरले जाईल किंवा नाही …

Read more

Only Prelim Strategy – MPSC Exam

Only Prelim Strategy. ✅ तर, खूप जण स्पर्धा परीक्षांचा अभ्यास करतांना पहिल्यांदा मुख्य नंतर पूर्व अश्या पद्धतीने अभ्यास करतात आणि हेच सहसा सर्व यशस्वी उमेदवारांकडून किंवा इतरांकडून सांगितले जाते.तसेच, फक्त …

Read more

MPSC Clerk Typist : Exam Pattern and Syllabus

Do You know that this exam was single stage exam exam but from 2017 there will be mains exam for this post. Welcome to MPSC Material and in this post we will see the MPSC Clerk-Typist Prelim and Mains Syllabus and Pattern too.

ESI, Tax Assistant आणि Clerk Typist या तिन्ही पदांसाठी आता एकत्र परीक्षा होईल पण मुख्य परीक्षेचा पेपर २ सोडून तर नवीन syllabus आणि pattern आलेला आहे तर तुम्ही तो बघावा…

लिंक : Maharashtra Class 3 Services Exam New Pattern and Syllabus.

MPSC च्या अभ्यासक्रमात बदल झाले तर मी हे असे करतो जेणे करून दुसऱ्यांना चुकीची माहिती जाणार नाही . दुसर्या कोणत्या website वरून तुम्ही जुना syllabus बघत असाल तर काळजी घ्या.

आमच्याशी Facebook वर connect राहा : fb.com/mpscmaterial

So, here is Complete Pattern of MPSC Clerk-Typist Exam :

Read more