MPSC ASO-STI-PSI New Pattern (Maharashtra Subordinate Services)

सूचना : दुय्यम सेवेची २०२० पासून मुख्य परीक्षा एकूण ४०० गुणांची होणार आहे. अभ्यासक्रमात काही बदल नाही. Hello everyone welcome to mpsc material website and today in this post we …

Read more

MPSC JMFC : Exam Pattern and Syllabus

Welcome to MPSC Material. Today in this article you will see the syllabus and exam pattern of MPSC CJ and JM First Class Exam ( MPSC Civil Judge [Junior Division] and  Judicial Magistrate First Class Exam) .

Lets see the Pattern of MPSC CJ and JM First Class Exam.

Read more

MPSC AMVI : Exam Pattern and Syllabus

Hello Everyone Welcome to MPSC Material. In This post you will find complete syllabus for MPSC AMVI exam including exam Pattern of MPSC AMVI (Assistant Motor Vehicle Inspector).

So, here is the Exam Pattern of MPSC AMVI Exam 

Read more

MPSC Clerk Typist : Exam Pattern and Syllabus

Do You know that this exam was single stage exam exam but from 2017 there will be mains exam for this post. Welcome to MPSC Material and in this post we will see the MPSC Clerk-Typist Prelim and Mains Syllabus and Pattern too.

ESI, Tax Assistant आणि Clerk Typist या तिन्ही पदांसाठी आता एकत्र परीक्षा होईल पण मुख्य परीक्षेचा पेपर २ सोडून तर नवीन syllabus आणि pattern आलेला आहे तर तुम्ही तो बघावा…

लिंक : Maharashtra Class 3 Services Exam New Pattern and Syllabus.

MPSC च्या अभ्यासक्रमात बदल झाले तर मी हे असे करतो जेणे करून दुसऱ्यांना चुकीची माहिती जाणार नाही . दुसर्या कोणत्या website वरून तुम्ही जुना syllabus बघत असाल तर काळजी घ्या.

आमच्याशी Facebook वर connect राहा : fb.com/mpscmaterial

So, here is Complete Pattern of MPSC Clerk-Typist Exam :

Read more

MPSC Technical Assistant : Exam Pattern and Syllabus

Welcome to MPSC Material. This is new post about Exam Pattern of MPSC Technical Assistant and MPSC Technical Assistant Complete Syllabus.

Here is Exam Pattern For MPSC Technical Assistant Exam :

Read more

MPSC Tax Assistant : Exam Pattern and Syllabus

Welcome to MPSC Material. Today in this post you will see the Complete syllabus For MPSC Tax assistant along with Pattern of MPSC Tax Assistant.

ESI, Tax Assistant आणि Clerk Typist या तिन्ही पदांसाठी आता एकत्र परीक्षा होईल पण मुख्य परीक्षेचा पेपर २ सोडून तर नवीन syllabus आणि pattern आलेला आहे तर तुम्ही तो बघावा…

लिंक : Maharashtra Class 3 Services Exam New Pattern and Syllabus.

MPSC च्या अभ्यासक्रमात बदल झाले तर मी हे असे करतो जेणे करून दुसऱ्यांना चुकीची माहिती जाणार नाही . दुसर्या कोणत्या website वरून तुम्ही जुना syllabus बघत असाल तर काळजी घ्या.

आमच्याशी Facebook वर connect राहा : fb.com/mpscmaterial

This is Pattern for MPSC Tax Assistant Exam :

Read more

MPSC ESI : Exam Pattern and Syllabus

Hello Everyone and Welcome to MPSC Material And here in This Post you will see The detailed Syllabus For MPSC ESI(Excise Sub-Inspector) Exam with Pattern.

So First Thing Comes First… Here is…

ESI, Tax Assistant आणि Clerk Typist या तिन्ही पदांसाठी आता एकत्र परीक्षा होईल पण मुख्य परीक्षेचा पेपर २ सोडून तर नवीन syllabus आणि pattern आलेला आहे तर तुम्ही तो बघावा…

लिंक : Maharashtra Class 3 Services Exam New Pattern and Syllabus.

MPSC च्या अभ्यासक्रमात बदल झाले तर मी हे असे करतो जेणे करून दुसऱ्यांना चुकीची माहिती जाणार नाही . दुसर्या कोणत्या website वरून तुम्ही जुना syllabus बघत असाल तर काळजी घ्या.

आमच्याशी Facebook वर connect राहा : fb.com/mpscmaterial

Read more

MPSC Electrical Engineering : Exam Pattern and Syllabus

Hello Everyone and welcome to MPSC Material. Do You know that from 2017 there will be combined prelim exam for all engineering services. we know that there are four engineering services. in this post you will find the syllabus of MPSC Electrical Engineering exam.

Before reading the Syllabus You must Know Pattern of Exam

So, Here is Pattern of MPSC Electrical Engineering Services. 

Read more

MPSC Mechanical Engineering : Exam Pattern and Syllabus

Hello Everyone and welcome to MPSC Material. Do You know that from 2017 there will be combined prelim exam for all engineering services. we know that there are four engineering services. in this post you will find the syllabus of MPSC Mechanical engineering exam.

Read more

MPSC Civil Engineering : Exam Pattern and Syllabus

Hello Everyone and welcome to MPSC Material. Do You know that from 2017 there will be combined prelim exam for all engineering services. we know that there are four engineering services. in this post you will find the syllabus of MPSC Civil engineering exam.

First we will see the pattern of exam then you will understand syllabus in better way.

Read more

MPSC Agriculture : Exam Pattern and Syllabus

Hello Everyone! Welcome to agriculture based india and MPSC Material. So This is MPSC Agriculture Service Exam. here you will find the pattern of MPSC Agriculture Services and the complete syllabus.

So, First Let’s start with Pattern of MPSC Agriculture Services Exam.

Read more