MPSC Rajya Seva Exam New Pattern from 2023

राज्यसेवा मुख्य परीक्षा वर्णनात्मक (Descriptive) स्वरूपाची करण्याचा निर्णय आयोगाने घेतला असून यासंदर्भातील प्रसिध्दीपत्रक आयोगाच्या संकेतस्थळावर प्रसिद्ध करण्यात आले आहे. ✅✅ Announcement regarding the revised pattern of State Services Examination Update …

Read more

प्रस्ताव – कमाल संधीची मर्यादा निश्चित करण्यासंदर्भात आयोगाने यापूर्वी घेतलेल्या निर्णयाचा फेरविचारार्थ प्रस्ताव

दिनांक १३ जानेवारी , २०२० रोजीच्या बैठक क्रमांक १६२ मधील अ.क्र . १६२.२.३.१ नुसार आणि दिनांक २३ नोव्हेंबर , २०२० च्या बैठक क्रमांक १६३ मधील अ.क्र . १६३.०२.३.१ आणि दिनांक …

Read more

[2 New posts Added] MPSC Technical Combined .

खालील दोन संवर्गाची पदे आगामी काळात आयोजित केल्या जाणाऱ्या महाराष्ट्र राजपत्रित तांत्रिक सेवा ✅परीक्षेमधून भरण्यात येतील. ✅Food Safety Officer (Group-B) (Gazetted) महाराष्ट्र शासनाच्या वैद्यकीय शिक्षण व औषधी द्रव्ये विभागाच्या अखत्यारीतील …

Read more

MPSC Topper – Nitesh Kadam Book List

सूचना (from Website): जर तुम्ही राज्यसेवा २०२३ ची तयारी करत असाल तर पूर्व परीक्षेच्या दृष्टीने पुस्तके घ्या. मुख्य परीक्षेत बदल अपेक्षित आहे.. विनाकारण खर्च नको. तयारी करायचीच असेल तर पूर्व …

Read more

State Services Preliminary Examination 2022 – Advertisement

महाराष्ट्र शासनाच्या विविध विभागातील गट अ तसेच गट ब संवर्गातील एकूण 161 पदांच्या भरतीकरिता राज्य सेवा पूर्व परीक्षा 2022 ची जाहिरात (क्रमांक 045/2022) आयोगाच्या संकेतस्थळावर प्रसिद्ध करण्यात आली आहे.

MPSC Gazetted Technical Combined Preliminary Examination 2021 – Regarding Seating Arrangement on Nanded Center

विषय : – महाराष्ट्र राजपत्रित तांत्रिक सेवा संयुक्त पूर्व परीक्षा २०२१ – उमेदवारांच्या बैठकव्यवस्थेबाबत . संदर्भ : – आयोगाचे समक्रमांकाचे दिनांक ३१ मार्च , २०२२ रोजीचे प्रसिध्दीपत्रक . महाराष्ट्र लोकसेवा …

Read more