MPSC Technical Combined Prelim 2021

महाराष्ट्र शासनाच्या विविध विभागातील एकूण 588 पदांच्या भरतीकरिता महाराष्ट्र राजपत्रित तांत्रिक सेवा संयुक्त पूर्व परीक्षा 2021 ची जाहिरात (क्रमांक 017/2022) प्रसिद्ध करण्यात आली आहे. या मध्ये वन सेवा, कृषि सेवा …

Read more

MPSC OMR उत्तरपत्रिकांच्या वापराबाबत उमेदवारांना विशेष सूचना

कार्बनलेस उत्तरपत्रिकांच्या वापराबाबत उमेदवारांना विशेष सूचना . महाराष्ट्र लोकसेवा आयोगामार्फत आयोजित सर्व वस्तुनिष्ठ व बहुपर्यायी परीक्षांकरीता उत्तरे नोंदविण्यासाठी कार्बनलेस उत्तरपत्रिकांचा वापर करण्यात येतो . परीक्षेच्यावेळी उमेदवारांनी सोडविलेल्या उत्तराच्या आधारे परीक्षेमध्ये …

Read more

MPSC Exam New Dates for 2020 exams

Note : Mains Exams Dates are not yet Published. so, there are 5 mains exams dates are pending. So, State Services Pre on 14 March 2021, Engineering Prelim on 27 …

Read more

Attempts Limit in MPSC Exams From 2021

This MPSC attempt Limit will be applicable from 2021. १) प्रत्येक परिक्षेसाठी वेग वेगळे Attempts पकडले जातील.उ.दा. राज्यसेवेसाठी ६ , दुय्यम साठी ६, गट क साठी ६, तांत्रिक साठी ६ …

Read more

MPSC Technical Combine Exam from 2021

Hello Guys from Maharashtra Engineering Services, Maharashtra Forest services and Maharashtra Agriculture Services… You Have New Combined Prelim exam from 2021. So, You will apply for this one prelim and …

Read more