State Services Preliminary Examination 2022 – Advertisement

महाराष्ट्र शासनाच्या विविध विभागातील गट अ तसेच गट ब संवर्गातील एकूण 161 पदांच्या भरतीकरिता राज्य सेवा पूर्व परीक्षा 2022 ची जाहिरात (क्रमांक 045/2022) आयोगाच्या संकेतस्थळावर प्रसिद्ध करण्यात आली आहे.

MPSC Technical Combined Prelim 2021

महाराष्ट्र शासनाच्या विविध विभागातील एकूण 588 पदांच्या भरतीकरिता महाराष्ट्र राजपत्रित तांत्रिक सेवा संयुक्त पूर्व परीक्षा 2021 ची जाहिरात (क्रमांक 017/2022) प्रसिद्ध करण्यात आली आहे. या मध्ये वन सेवा, कृषि सेवा …

Read more

MPSC OMR उत्तरपत्रिकांच्या वापराबाबत उमेदवारांना विशेष सूचना

कार्बनलेस उत्तरपत्रिकांच्या वापराबाबत उमेदवारांना विशेष सूचना . महाराष्ट्र लोकसेवा आयोगामार्फत आयोजित सर्व वस्तुनिष्ठ व बहुपर्यायी परीक्षांकरीता उत्तरे नोंदविण्यासाठी कार्बनलेस उत्तरपत्रिकांचा वापर करण्यात येतो . परीक्षेच्यावेळी उमेदवारांनी सोडविलेल्या उत्तराच्या आधारे परीक्षेमध्ये …

Read more

How to Apply for MPSC Exam Online

आवश्यक बाबी… १. तुमची प्रोफाईल पूर्ण पाहिजे. (mpsconline.gov.in) २. पूर्ण करून अद्यावत आणि लॉक केलेली पाहिजे.. ३. Login करून..Online Application मेनू मध्ये जा… लिस्ट मध्ये जी परीक्षा द्यायची आहे ती …

Read more

MPSC Topper Booklist Prasad Chaugule

नाव : प्रसाद चौगुले परीक्षा : राज्यसेवा परीक्षा २०१९ प्रथम क्रमांकाने पास मिळालेले पद : उप-जिल्हाधिकारी मिळाले गुण (९०० पैकी) मुख्य परीक्षा : 28+31, 70, 88,104,106,101= 528/800मुलाखत : 60/100एकूण : …

Read more

MPSC CDPO EXAM Questions Papers and Answers Keys

नोट : प्रस्तुत परीक्षा रद्द समजण्यात यावी. ही पदे आता राज्य सेवा परीक्षेद्वारे भरण्यात येतील. Reference: https://twitter.com/mpsc_office/status/1509529040985591813?s=20&t=PxgGhaDFrvBafx-s5Cslhg राज्यसेवा प्रश्नपत्रिका- [ALL] MPSC Rajyaseva Questions Papers and Answers Keys MPSC CDPO Questions Papers …

Read more

MPSC Exam New Dates for 2020 exams

Note : Mains Exams Dates are not yet Published. so, there are 5 mains exams dates are pending. So, State Services Pre on 14 March 2021, Engineering Prelim on 27 …

Read more