Maharashtra Krushi Sevak Bharti 2023

Recruitment of Agricultural Assistant 2023 Recruitment of Agricultural Assistant 2023/कृषी सेवक भरती- २०२३ पुणे कृषी विभाग भरती २०२३. https://krishi.maharashtra.gov.in/Site/Upload/GR/krushi%20sevak%20jahirat%202023.pdf महाराष्ट्र कृषी विभाग कृषी सेवक भरती परीक्षेचे स्वरूप आणि अभ्यासक्रम २०२३ …

Read more

Arogya Bharti 2021 Hall Ticket Available

आरोग्य सेवा भरती २०२१, ज्यांचे प्रवेशपत्र अपूर्ण दिसतात..त्यांनी आपली Profile बघावी आणि त्यात जर फोटो-सही, विशेषतः सही चुकीच्या प्रकारे Upload केली असेल तर, त्यासाठीपण मागे बदलण्यासाठी Email आलेले.. तर अजूनही …

Read more