MPSC Group C Combined Questions Papers and Keys

MPSC Group B and C Prelim Paper 2023

Paper: MPSC Group B and C Paper 2023

MPSC MPSC Group B and C Paper 2023 First Key

MPSC MPSC Group B and C Paper 2023 Final Key

MPSC Group C Mains 2023

Note : आधी मुख्य परीक्षा परीक्षा प्रत्येक पदासाठी वेग वेगळी होत असे. त्यातही नंतर बदल करून पेपर १ सर्वांसाठी समान पण, पेपर २ सर्वांसाठी वेग वेगळा. त्यातही बदल करून आता पेपर १ आणि पेपर २ हे समान ठेवले आहेत. तुम्हाला पूर्ण पोस्ट वाचून कल्पना येईल.

MPSC Group C Mains 2023 Paper 1

MPSC Group C Mains 2023 Paper 1 First Key

MPSC Group C Mains 2023 Paper 1 Final Key

MPSC Group C Mains 2023 Paper 2

MPSC Group C Mains 2023 Paper 2 First Key

MPSC Group C Mains 2023 Paper 2 Final Key

MPSC Group C Services Prelim 2022

MPSC Group C Services Prelim 2022 Paper

MPSC Group C Services Prelim 2022 Paper First Key

MPSC Group C Services Prelim 2022 Paper Final Key

MPSC Group C Services Mains 2022

(Combined Paper for ESI-Tax Assistant-Clerk-Typist)

MPSC Group C Services Mains 2022 Combined Paper 1

MPSC Group C Services Mains 2022 Combined Paper 1 First Key

MPSC Group C Services Mains 2022 Combined Paper 1 Final Key

(Separate Paper for ESI Mains Only)

MPSC ESI Mains 2022 Paper 2

MPSC ESI Mains 2022 Paper 2 First Key

MPSC ESI Mains 2022 Paper 2 Final Key

(Separate Paper for Tax Assistant Mains Only)

MPSC Tax Assistant Mains 2022 Paper 2

MPSC Tax Assistant Mains 2022 Paper 2 First Key

MPSC Tax Assistant Mains 2022 Paper 2 Final Key

(Separate Paper for Clerk Typist Mains Only)

(Separate Paper for Clerk Typist Mains Only)

MPSC Clerk Typist Mains 2022 Paper 2

MPSC Clerk Typist Mains 2022 Paper 2 First Key

MPSC Clerk Typist Mains 2022 Paper 2 Final Key

(Separate Paper for Technical Assistant Mains Only) No Posts

MPSC Technical Assistant Mains 2022 Paper 2

MPSC Technical Assistant Mains 2022 Paper 2 First Key

MPSC Technical Assistant Mains 2022 Paper 2 Final Key

(Separate Paper for Industry Inspector Mains Only)

MPSC Industry Inspector Mains 2022 Paper 2

MPSC Industry Inspector Mains 2022 Paper 2 First Key

MPSC Industry Inspector Mains 2022 Paper 2 Final Key

MPSC Group C Services Prelim 2021

(Combined Paper for ESI-Tax Assistant-Clerk-Typist-Technical Assistant-Industry Inspector)

MPSC Group C Services Prelim 2021 Paper

MPSC Group C Services Prelim 2021 Paper First Key

MPSC Group C Services Prelim 2021 Paper Final Key

MPSC Group C Services Mains 2021

(Combined Paper for ESI-Tax Assistant-Clerk-Typist)

MPSC Group C Services Mains 2021 Combined Paper 1

MPSC Group C Services Mains 2021 Combined Paper 1 First Key

MPSC Group C Services Mains 2021 Combined Paper 1 Final Key

(Separate Paper for ESI Mains Only)

MPSC ESI Mains 2021 Paper 2

MPSC ESI Mains 2021 Paper 2 First Key

MPSC ESI Mains 2021 Paper 2 Final Key

(Separate Paper for Tax Assistant Mains Only)

MPSC Tax Assistant Mains 2021 Paper 2

MPSC Tax Assistant Mains 2021 Paper 2 First Key

MPSC Tax Assistant Mains 2021 Paper 2 Final Key

(Separate Paper for Clerk Typist Mains Only)

MPSC Clerk Typist Mains 2021 Paper 2

MPSC Clerk Typist Mains 2021 Paper 2 First Key

MPSC Clerk Typist Mains 2021 Paper 2 Final Key

(Separate Paper for Technical Assistant Mains Only)

MPSC Technical Assistant Mains 2021 Paper 2

MPSC Technical Assistant Mains 2021 Paper 2 First Key

MPSC Technical Assistant Mains 2021 Paper 2 Final Key

(Separate Paper for Industry Inspector Mains Only)

MPSC Industry Inspector Mains 2021 Paper 2

MPSC Industry Inspector Mains 2021 Paper 2 First Key

MPSC Industry Inspector Mains 2021 Paper 2 Final Key

MPSC Group C Services Prelim 2020

सूचना : २०२० साठीची जाहिरात आली नाही. परीक्षा झाली नाही. पेपर मिळणार नाही.

MPSC Group C Services Prelim 2019

(Combined Paper for ESI-Tax Assistant-Clerk-Typist)

MPSC Group C Services Prelim 2019 Paper

MPSC Group C Services Prelim 2019 Paper First Key

MPSC Group C Services Prelim 2019 Paper Final Key

MPSC Group C Services Mains 2019

(Combined Paper for ESI-Tax Assistant-Clerk-Typist)

MPSC Group C Services Mains 2019 Combined Paper 1

MPSC Group C Services Mains 2019 Combined Paper 1 First Key

MPSC Group C Services Mains 2019 Combined Paper 1 Final Key

(Separate Paper for ESI Mains Only)

MPSC ESI Mains 2019 Paper 2

MPSC ESI Mains 2019 Paper 2 First Key

MPSC ESI Mains 2019 Paper 2 Final Key

(Separate Paper for Tax Assistant Mains Only)

MPSC Tax Assistant Mains 2019 Paper 2

MPSC Tax Assistant Mains 2019 Paper 2 First Key

MPSC Tax Assistant Mains 2019 Paper 2 Final Key

(Separate Paper for Clerk Typist Mains Only)

MPSC Clerk Typist Mains 2019 Paper 2

MPSC Clerk Typist Mains 2019 Paper 2 First Key

MPSC Clerk Typist Mains 2019 Paper 2 Final Key

MPSC Group C Services Prelim 2018

(Combined Paper for ESI-Tax Assistant-Clerk-Typist)

MPSC Group C Services Prelim 2018 Paper

MPSC Group C Services Prelim 2018 Paper First Key

MPSC Group C Services Prelim 2018 Paper Final Key

MPSC Group C Services Mains 2018

(Combined Paper for ESI-Tax Assistant-Clerk-Typist)

MPSC Group C Services Mains 2018 Combined Paper 1

MPSC Group C Services Mains 2018 Combined Paper 1 First Key

MPSC Group C Services Mains 2018 Combined Paper 1 Final Key

(Separate Paper for ESI Mains Only)

MPSC ESI Mains 2018 Paper 2

MPSC ESI Mains 2018 Paper 2 First Key

MPSC ESI Mains 2018 Paper 2 Final Key

(Separate Paper for Tax Assistant Mains Only)

MPSC Tax Assistant Mains 2018 Paper 2

MPSC Tax Assistant Mains 2018 Paper 2 First Key

MPSC Tax Assistant Mains 2018 Paper 2 Final Key

(Separate Paper for Clerk Typist Mains Only)

MPSC Clerk Typist Mains 2018 Paper 2

MPSC Clerk Typist Mains 2018 Paper 2 First Key

MPSC Clerk Typist Mains 2018 Paper 2 Final Key

सूचना: २०१८ च्या पूर्वी ESI, Tax Assistant, Clerk typist पदांसाठी स्वतंत्र पूर्व परीक्षा आणि मुख्य परीक्षा होत असत. या सर्वांच्या प्रश्नपत्रिका त्या त्या पोस्ट च्या पेजवर दिलेल्या आहे. तुम्ही कोणती एक पोस्ट target करत असाल तर त्यावर लक्ष द्या. खाली लिंक देत आहे.

MPSC Group – C Combine Questions Papers

Note : Technical Assistant ही जुनी परीक्षा आहे त्याला २०२१ च्या गट-क परीक्षेत समाविष्ट करून घेतले आहे. सोबत, Industry Inspector हे पद नव्याने MPSC च्या कक्षेत आणून त्याची पदे गट-क परीक्षेमार्फतच भरली जातील. Industry inector हे पद २०२१ च्या गट- क परीक्षेत समविष्ट केले आहे. इथून पुढे ही पदे गट-क कंबाईन पर्र्र्रीईइक्सर्फ़त भरली जातील.

[ALL] MPSC Excise sub inspector previous questions papers with answers keys [PDF]

[ALL] MPSC Tax Assistant question papers with answers keys

[ALL] MPSC Clerk Typist exam questions papers with answers in PDF

[ALL] MPSC Technical Assistant questions papers with keys

MPSC Questions Papers Page MPSC Question Paper (Click)
MPSC Material Home MPSC Material (Click)
MPSC All Exam Information MPSC Exams (Click)
MPSC All Exam Cut Offs MPSC Cut Off (Click)
MPSC Exam Booklist MPSC Books (Click)
Any Questions Do Ask on Instagram Click Here
MPSC Material

3 thoughts on “MPSC Group C Combined Questions Papers and Keys”

  1. Sir please share typing passages of recent taken for clerk and tax assistant… MPSC final skill test

    Reply

Leave a Comment