[All] MPSC Combine Question Papers With Answers PDF

इतर कोणत्या परीक्षांच्या (Rajyaseva, Forest,Agri, Engineering, Group C ESI-Tax Assistant- Clerk Typist- Technical Assistant)JMFC, AMVI Etc च्या प्रश्नपत्रिका आणि उत्तरतालिका पाहिजे असतील तर खालील लिंक ला भेट द्या ! लिंक …

Read more

MPSC Group C Advertisement 2022

महाराष्ट्र शासनाच्या विविध विभागातील गट क संवर्गातील एकूण 228 पदांच्या भरतीसाठी महाराष्ट्र गट क सेवा संयुक्त पूर्व परीक्षा 2022 ची जाहिरात (जाहिरात क्रमांक 077/2022) आयोगाच्या संकेतस्थळावर प्रसिद्ध करण्यात आली आहे. …

Read more

MPSC Direct Recruitment Exams

जाहिरात क्र. ०६८/२०२२ भाषा संचालक , सामान्य राज्य सेवा, गट – अ (१ जागा) महाराष्ट्र शासनाच्या मराठी भाषा विभागांतर्गत भाषा संचालनालयातील भाषा संचालक , सामान्य राज्य सेवा, गट – अ …

Read more

Important information regarding typing courses

गट- क मुख्य ला एक-दोन उमेदवारांकडून मला Typing ची Certificates Send केलेली. ज्यावर Course चे नाव होते : Certificate in Computerised Typing . तर, हे ग्राह्य धरले जाईल किंवा नाही …

Read more

MPSC Technical Combined OMR and Marksheets are available

MPSC Technical Combined Prelim 2021 Marks

MPSC Technical Combined OMR and Marksheets are available MPSC Technical Combined पूर्व परीक्षा 2021 ची OMR Sheet आणि Marksheet आप-आपल्या खात्यात उपलब्ध झालेले आहेत. बघून घ्या 😃✅ वेबसाईट : mpsconline.gov.in …

Read more