GCC-TBC Typing Exam Notification 2024

महाराष्ट्र राज्य परीक्षा परिषद,पुणे यांनी सन २०२४ च्या पहिल्या टप्प्यातील शासकीय वाणिज्य प्रमाणपत्र परीक्षा(GCC),शासकीय संगणक टायपिंग प्रमाणपत्र परीक्षा (GCC-TBC) आणि GCC-SSD-CTC च्या परीक्षासाठीच्या अधिसूचना जाहीर केलेल्या आहेत. प्रकाशित अधिसूचनेनुसार अंदाजित …

Read more

MPSC Gazetted Civil Services Combine Prelim Adv 2024

MPSC Gazetted Civil Services Combine Prelim Adv 2024 : २७४ जागा . ✅खालील सेवांच्या जागा आलेल्या आहेत.१) राज्य सेवा – २०५२) स्थापत्य अभियांत्रिकी- २६३) वन सेवा – ४३ ✅खालील सेवांच्या …

Read more

Maharashtra Krushi Sevak Bharti 2023

Recruitment of Agricultural Assistant 2023 Recruitment of Agricultural Assistant 2023/कृषी सेवक भरती- २०२३ पुणे कृषी विभाग भरती २०२३. https://krishi.maharashtra.gov.in/Site/Upload/GR/krushi%20sevak%20jahirat%202023.pdf महाराष्ट्र कृषी विभाग कृषी सेवक भरती परीक्षेचे स्वरूप आणि अभ्यासक्रम २०२३ …

Read more

[All] MPSC Combine Question Papers With Answers PDF

इतर कोणत्या परीक्षांच्या (Rajyaseva, Forest,Agri, Engineering, Group C ESI-Tax Assistant- Clerk Typist- Technical Assistant)JMFC, AMVI Etc च्या प्रश्नपत्रिका आणि उत्तरतालिका पाहिजे असतील तर खालील लिंक ला भेट द्या ! लिंक …

Read more

MPSC Group C Advertisement 2022

महाराष्ट्र शासनाच्या विविध विभागातील गट क संवर्गातील एकूण 228 पदांच्या भरतीसाठी महाराष्ट्र गट क सेवा संयुक्त पूर्व परीक्षा 2022 ची जाहिरात (जाहिरात क्रमांक 077/2022) आयोगाच्या संकेतस्थळावर प्रसिद्ध करण्यात आली आहे. …

Read more

MPSC Direct Recruitment Exams

जाहिरात क्र. ०६८/२०२२ भाषा संचालक , सामान्य राज्य सेवा, गट – अ (१ जागा) महाराष्ट्र शासनाच्या मराठी भाषा विभागांतर्गत भाषा संचालनालयातील भाषा संचालक , सामान्य राज्य सेवा, गट – अ …

Read more