Required Documents for MPSC Exam on Interview Day

Welcome to the MPSC Material Website. In This Post, We will take took on which documents are required for the MPSC Rajyaseva exam or rather all MPSC Exams. Please Understand this “For all MPSC Exams same documents are required but for some exams, other qualifications are also compulsory or required so, in this case, the list will be extended but the basic documents are going to be same for all”. so, before applying for MPSC Exams you have to get all these documents from our respected authorities and some of the documents you may have already.

Note :

 1. Required Documents are Based on Category you have. so, some of the documents may not be required for you.
 2. You have to submit original documents while verifying before interview. otherwise, you will not be allowed to take interview. rejected/disqualified.
 3. based on your exam you may need some additional documents but these document list will be same for Rajayseva, ASO-STI-PSI, ESI, Forest, Agriculture, Engineering exams etc for other posts you may required some additional documents for e.g. for post of Tax assistant you may have to submit Marathi 30 wpm and English 40 wpm Typing Certificates.

MPSC राज्यसेवा : मुलाखतीच्या दिवशी सोबत आणावयाची मुळ कागदपत्रे :

१. जन्मतारखेसाठी शालांत परीक्षा प्रमाणपत्र किंवा वय व नागरिकत्वाचा दाखला किंवा जन्मतारीख नमूद असलेला शाळा/ महाविद्यालय सोडल्याचा दाखला किंवा नगरपालिकेचा/दवाखान्याचा/ग्रामपंचायतीचा जन्म दाखला.

२. मूळ पदवी/ पदव्युतर पदवी आणि शैक्षणिक पात्रतेचे इतर दाखले, समतुल्य अहर्ता असल्यास त्याबाबत पुरावा /शासन निर्णय.

३. मराठी भाषेचे पुरेसे ज्ञान असल्याबाबतचे प्रमाणपत्र.

४. विवाहित महिला उमेदवारांच्या बाबतीत विवाहानंतर नाव बदलल्यासंबंधीचा दाखला.

५. वि. जा.(अ), भ. ज.(ब), भ. ज.(क), भ. ज.(ड), इमाव, वि. मा. प्र., सा.व शै. मागास, महिला (खुला गट) या वर्गवारीचा असल्यास उमेदवार क्रीमिलेयरमध्ये मोडत नाही, असे दर्शविणारे सर्व परिच्छेदात उमेदवाराचेच नाव असलेले व विहित प्राधिकाऱ्याने दिलेले विहित कालावधीतील नॉन- क्रीमिलेयर (NCL) प्रमाणपत्र.

६. जातीचे / जमातीचे प्रमाणपत्रअधिवास प्रमाणपत्र.

७. दिव्यांग आरक्षणाचा दावा केला असल्यास शासन निर्णय, सार्वजनिक आरोग्य विभाग, अप्रकि-२०१२/प्र.क्र. २९७/आरोग्य-६ , दिनांक ६ ऑक्टोबर , २०१२ मधील आदेशानुसार SADM/ दिनांक १४ सप्टेंबर, २०१८ च्या शासन निर्णयामधील तरतुदीनुसार www.swavlambancard.gov.in या नवीन संगणक प्रणालीद्वारे वितरीत करण्यात आलेले नवीन नमुन्यातील दिव्यांगत्वाचे मूळ प्रमाणपत्र.

८. खेळाडू आरक्षणाचा दावा केला असल्यास पूर्व परीक्षेचा अर्ज सादर करण्याच्या अंतिम दिनांकाचा किंवा तत्पूर्वीची विभागीय क्रीडा उप संचालकांकडे क्रीडा प्रमाणपत्र पडताळणीसाठी सादर केलेल्या अर्जाची पोच पावती, क्रीडा प्रमाणपत्र पडताळणी अहवालसंबंधित क्रीडा प्रमाणपत्र.

९. अनाथ आरक्षणाचा दावा केला असल्यास विहित प्राधिकाऱ्याने दिलेले अनाथ प्रमाणपत्र.

१०. लहान कुटुंबाचे विहित नमुन्यातील प्रतिज्ञापत्रन.

११. माजी सैनिक उमेदवारांच्या बाबतीत वयोमर्यादेतील सवलतीकरिता माजी सैनिक असल्याचा पुरावा व माजी सैनिक उमेदवारांच्या बाबतीत शैक्षणिक पात्रतेसंदर्भात पुरावा.

१२. अधिवास प्रमाणपत्र

१३.पॅनकार्ड, आधार कार्ड , निडणूक आयोगाचे ओळखपत्र , पासपोर्ट किंवा ड्रायव्हिंग लायसन्स (फक्त स्मार्ट कार्ड प्रकारचे ) यापैकी किमान एक ओळखपत्र आवश्यक.

सूचना: Its, Official Documents list for Rajyaseva Interview. you will also get after qualified for an interview so, don’t worry about it but you must fulfil these documents.

So, this is all about Documents required for the MPSC exam or Interview. so, there are exams where there are no interviews then in such time there will be only a document verification process and if correct then you are eligible otherwise not.

almost, all documents in the list are well known because almost all documents are required for MPSC online form while creating a new profile to apply for any MPSC exam.

112 thoughts on “Required Documents for MPSC Exam on Interview Day”

 1. Sir … Mazhi cast and validity buldhana district madhli aahe mi current akola district madhe eka khedyat rahate ter sir je non cremilayer certificate aahe na te tya madhe2part astat part-A and part-B ter sir part-A madhe purn cast certificate cha format asto district change zhalya mudhe format change hote gavach nav badlte aani setu wale mhanat aahet nahit migration madhe kadh tya madhe part-A yenarch nahi Direct nav yenar non-cremilayer but mpsc walyanna ter 3 parigraph wal non cremilayer pahije sir plz guide mi khup tension aahe

  Reply
  • mala jara nakki kay problem zala aahe and tumchyakade kasa format aahe and mpsc la kasa pahije te donhi show kara.. let mi check nakki kiti difference zala aahe.. otherwise small small details sathi yevdha problem hot nahi. contact us page var contact aahe bagha tithe send kara ithe nako.

   Reply
 2. Hi si, mazhi cast and validity buldhana district madhli aahe aani aata mi akola district madhe eka khedyat rahate… Ter sir je non-cremilayer certificate aste na tya war 2part astat Part-A and part- B
  Ter part-A madhe purn cast cha format asto district change zhalya mudhe format change hoto … Aani setu wale mahant aahet nahi ter migration madhe kadh tya madhe part-A yenar nahi sir khup tension yet aahe kay karu te sanga… Cast certificate Jun aahe tya war barcode nahi chalel ka te sir pls sanga

  Reply
 3. hi sir.. mazhi cast and validity
  Buldhana jilhyamadhil aahe currently mi akola district madhe eka khedyat rahate ter
  .. .. aapl je non cremilayer certificate aste na sir te 2part madhe aste part-A, and part-B, ter
  Part-A ,madhe total cast cha format asto jasa cast certificate war asto tasa but district change zhal ter gavach nav tahasil change hote ter te tas chalel ka sir.. aani setu wale mhanat aahet nahi ter migration madhe kadhl ter partA yenarch nahi only nav yenar non-cremilayer as… But mpsc ne 3 parigraph sangitle aahet non che… Sir plzzz kay karu te sanga

  Reply
  • mala nakki tumcha problem samjla nahi. but asa kahi problem yenar nahi. tumchyakde cast certificate aahe and validity pan aahe but district chnage mule problem hot aahe. tar tumhi je aahe aata te thevu shakta. district chnage zalyane jar format chnage hot asel tar no problem.. tumhla just valid crtificates pahije. jar tumhala sarv kahi akola district che karayche asel tar tumhi new cast certificates kadhun sarv akola che karun mag te ajun thik hoil. nakki kay problem zala aahe and certificate kase lagte he donhi baghitle tevhack kalel.. but je tumchyakde aahe tyacha pan kahi problem yenar nahi. but make sure address cha kahi problem zala nahi pahije.

   Reply
 4. Sir i got married in 2022…1.5yrs…i dont have marriage certificate nor i have changed my name anywhere after marriage in any documents…is marriage certificate compulsory if i fill married in form…

  Reply
 5. Sir
  Majhyakade degree marksheet nahi, ti higher education sathi navin college kade jama ahe, tar mala document verification madhun wagaltil ka ? interview madhe allow kartil ka nahi ?

  Reply

Leave a Comment