MPSC STI Mains Exam Cut Offs

MPSC STI Mains Exams Cut Offs

MPSC STI Mains 2022 Cut Offs

MPSC STI Mains 2021 Cut Offs

MPSC STI Mains 2020 Cut Offs

दुय्यम सेवा परीक्षेतील, राज्य कर निरीक्षक (STI) मुख्य परीक्षा २०२० अंतिम सीमा रेषा, हे गुण ४’०० पैकी आहेत ज्यात २ पेपर प्रत्येकी २०० गुणांचे असतात.

MPSC STI Mains 2020 Cut Offs

Download : MPSC STI Mains 2020 Result PDF

Download : MPSC STI Mains 2020 General Merit List

MPSC STI Mains 2019 Cut Offs

दुय्यम सेवा परीक्षेतील, राज्य कर निरीक्षक (STI) मुख्य परीक्षा २०१९ अंतिम सीमा रेषा, हे गुण २०० पैकी आहेत ज्यात २ पेपर प्रत्येकी १०० गुणांचे असतात आणि ३५ पदांसाठी परीक्षा झालेली. २०२० पासून मुख्य परीक्षा ४०० गुणांची होईल.

MPSC STI Mains 2019 Revised Result Cut Off
MPSC STI Mains 2019 Revised Result Cut Off

MPSC STI MAINS 2019 EXAMINATION

FINAL RESULT PDF :

MPSC STI MAINS 2019 RESULT PDF

MPSC STI Mains 2019 Revised Result PDF (22/03/2022)

MPSC STI Mains 2019 Revised Merit PDF (22/03/2022)

MPSC STI Mains 2017 Cut Offs

दुय्यम सेवा परीक्षेतील, राज्य कर निरीक्षक (STI) मुख्य परीक्षा २०१८ अंतिम सीमा रेषा, हे गुण २०० पैकी आहेत ज्यात २ पेपर प्रत्येकी १०० गुणांचे असतात आणि ३४ पदांसाठी परीक्षा झालेली. २०२० पासून मुख्य परीक्षा ४०० गुणांची होईल.

MPSC STI MAINS 2018 EXAMINATION

FINAL RESULT PDF :

MPSC STI MAINS 2018 RESULT PDF

MPSC STI Mains 2017 Cut Offs

दुय्यम सेवा परीक्षेतील, राज्य कर निरीक्षक (STI) मुख्य परीक्षा २०१७ अंतिम सीमा रेषा, हे गुण २०० पैकी आहेत ज्यात २ पेपर प्रत्येकी १०० गुणांचे असतात आणि २५१ पदांसाठी परीक्षा झालेली. २०२० पासून मुख्य परीक्षा ४०० गुणांची होईल.

MPSC STI MAINS 2017 EXAMINATION

FINAL RESULT PDF :

MPSC STI MAINS 2017 RESULT PDF

Leave a Comment