MPSC PSI : Exam Pattern and Syllabus

Want to become PSI ?

Yes Bro…! So here is detailed Pattern and Syllabus of Police Sub-Inspector For MPSC PSI exam.

Do you know that from 2017 there will be combined preliminary exam for MPSC ASO, MPSC STI and MPSC PSI. So You know that then we should know that  there will be same pattern and syllabus of prelim exam for MPSC ASO, MPSC STI, MPSC PSI.

 

या परीक्षेचा हा खाली Syllabus  आणि Pattern आहे हा जुना आहे. नवीन Syllabus उपलब्ध आहे तरी तुम्ही तो बघा. पण अगोदर हा वाचा आणि नंतर तो वाचा … तुम्हाला कळेल काय बदल झालेला आहे. Syllabus मध्ये बदल झालेलाच नाही पण….

लिंक : MPSC ASO-STI-PSI New Pattern (Maharashtra Subordinate Services)

 

Below You will Find Pattern of MPSC PSI Exam:

So now You know the Pattern of MPSC PSI exam. there is combined prelim for three exam. and in prelim there will be single paper and in PSI mains by the way the mains of all three exams are not combined at all because the syllabus and the post types is different.

So Here is the syllabus For Combined ASO/STI/PSI Prelim :

सामान्य क्षमता चाचणी

 1. चालू घडामोडी : जागतिक तसेच भारतातील.
 2. नागरिकशास्त्र : भारताच्या घटनेचा प्राथमिक अभ्यास, राज्य व्यवस्थापन (प्रशासन) ग्राम व्यवस्थापन (प्रशासन).
 3. इतिहास : आधुनिक भारताचा विशेषतः महाराष्ट्राचा इतिहास
 4. भूगोल (महाराष्ट्राच्या भूगोलाच्या विशेष अभ्यासासह) : पृथ्वी , जगातील विभाग, हवामान, अक्षांश- रेखांश, महाराष्ट्रातील जमिनीचे प्रकार, पर्जन्यमान , प्रमुख पिके, शहरे, नद्या, उद्योगधंदे इत्यादी.
 5. अर्थव्यवस्था – भारतीय अर्थव्यवस्था – राष्ट्रीय उत्पन्न , शेती, उद्योग, परकीय व्यापार, बँकिंग, लोकसंख्या , दारिद्र्य व बेरोजगारी, मुद्रा आणि राजकोषीय नीति, इत्यादी. शासकीय अर्थव्यवस्था- अर्थसंकल्प, लेखा, लेखापरीक्षण, इत्यादी.
 6. सामान्य विज्ञान – भौतिकशास्त्र(Physics), रसायनशास्त्र(Chemistry), प्राणीशास्त्र(Zoology), वनस्पतीशास्त्र(Botany), आरोग्यशास्त्र(Hygiene).
 7. बुद्धिमापन चाचणी व अंक गणित : बेरीज, बाजाबाकी, गुणाकार, भागाकार, सरासरी, दशांश अपूर्णांक , बुध्यांक मापानाशी संबंधित प्रश्न.

And The Syllabus For MPSC PSI Mains is as Follow:

In MPSC PSI Mains Exam There are two Papers So here is syllabus for both papers :

MPSC PSI Mains : Paper 1 (Syllabus)

Paper No. 1 (Marathi & English)

Marathi:  सर्व सामान्य शब्दसंग्रह, वाक्यरचना , व्याकरण, म्हणी व वाक्प्रचार यांचा अर्थ आणि उपयोग तसेच उताऱ्यावरील प्रश्नांची उत्तरे.

English: Common Vocabulary, Sentence Structure, Grammar, Use of Idioms & Phrases and Comprehension of passage.

MPSC PSI Mains : Paper 2 (Syllabus)

Paper No. 2 (General Knowledge, Intelligence Test, Knowledge of the Subject)

 1. चालू घडामोडी – जागतिक तसेच भारतातील.
 2. बुद्धिमता चाचणी
 3. महाराष्ट्राचा भूगोल- महाराष्ट्राचा रचनात्मक भूगोल , मुख्य रचनात्मक विभाग,हवामान (whether), पर्जन्यातील विभागावर बदल, नद्या , पर्वत, डोंगर, राजकीय विभाग प्रशासकीय विभाग, नैसर्गिक संपत्ती- वने व खनिजे, मानवी व सामाजिक भूगोल- लोकसंख्या (population), लोकसंखेचे स्थलांतरण व त्यांचे मूळ व अंतिम स्थानांवर परिणाम , ग्रामीण वस्त्या व तांडे, झोपडपट्ट्या व त्यांचे प्रश्न, संत गाडगेबाबा ग्राम स्वच्छता अभियान.
 4. महाराष्ट्राचा इतिहास – सामाजिक व आर्थिक जागृती(१८८५-१९४७), महत्वाच्या व्यक्तींची कामे, स्वातंत्र्यपूर्व भारतातील सामाजिक जागृतीतील वर्तमान पत्रे व शिक्षणाचा परिणाम/भाग , स्वातंत्र्यपूर्व काळातील इतर समकालीन चळवळी, राष्ट्रीय चळवळ.
 5. भारतीय राज्यघटना – घटना कशी तयार झाली आणि घटनेच्या प्रस्तावने मागची भुमिक व तत्वे, घटनेची महताव्ची कलमे/ठळक वैशिष्ट्ये, केंद्र व राज्य संबंध , निधर्मी राज्य , मुलभूत हक्क व कर्तव्ये राज्याच्या धोरणाची मार्गदर्शक तत्वे-शिक्षण, युनिफोर्म सिविल कोड, स्वतंत्र न्यायपालिका.
 6. माहिती अधिकार अधिनियम – २००५.
 7. संगणक व माहिती तंत्रज्ञान – आधुनिक समाजातील संगणकाची भूमिका, वेगवेगळ्या क्षेत्रातील जीवनात संगणकाचा वापर, डाटा कम्युनिकेशन, नेट्वर्किंग आणि वेब टेक्नोलॉजी, सायबर गुन्हे व त्यावरील प्रतिबंध  व या संबंधातील कायदे व केस स्टडीज (Case law) नवीन उद्योग म्हणून माहिती तंत्रज्ञानाचा निरनिराळया सेवा सुविधांची माहिती मिळण्यासाठी होणारा उपयोग , भारतातील माहिती तंत्रज्ञान उद्योगाची वाढ व त्यांचा दर्जा, शासनाचे कार्यक्रम, जसे मीडिया लॅब आशिया,, विद्या वाहिनी, सामुहिक माहिती केंद्र इत्यादी.
 8. मानवी हक्क व जबाबदाऱ्या- संकल्पना – आंतरराष्ट्रीय मानवी हक्क मानक, त्या संदर्भातील भारतीय राज्य घटनेतील तरतूद, भरतीतील मानवी हक्क व जबाबदाऱ्या यंत्रणेची अंमलबजावणी व संरक्षण, भारतातील मानवी हक्क चळवळ, मानवी हक्कापासून वंचित राहण्याच्या समस्या , गरिबी, निरक्षरता , बेकारी, सामाजिक-सांस्कृतिक-धार्मिक प्रथा यासारख्या अडचणी , (हिंसाचार, भ्रष्टाचार , दहशतवाद, कामगारांचे शोषण, संरक्षित गुन्हेगारी, इत्यादी.) लोकशाही व्यवस्थेतील एकमेकांचे हक्क आणि मानवी प्रतिष्ठा व एकतेचा आदर करण्या संबंधी प्रशिक्षणाची गरज व महत्व, नागरी हक्क संरक्षण अधिनियम २००५ , कौटुंबिक हिंसाचारापासून महिलांचे संरक्षण नियम २००५, अनुसूचित जाती व अनुसूचित जमाती (अत्याचारास प्रतिबंध ) अधिनियम १९८९, हुंडाबंदी अधिनियम १९६१, महात्मा गांधी तंटामुक्ती अभियान.
 9. मुंबई पोलीस कायदा
 10. भारतीय दंड संहिता
 11. फौजदारी प्रक्रिया संहिता – १९७३
 12. भारतीय पुरावा कायदा (Indian Evidence Act.)

Leave a Comment